PROJE GELİŞTİRME

PROJE GELİŞTİRME

Proje Geliştirme

Projelendirme
Bir Fikrin Başarılı Yaşam Döngüsü; bir fikrin oluşmasından bir ürün veya hizmet olarak sanayiye teknoloji transferinin yapılıp toplumun yararına sunulmasına kadarki süreci kapsamaktadır. Bu süreci tamamlamayı başaran bir fikir “Başarılı bir Fikirdir”.

By Z Yazılım, bu sürecin her aşamasında paydaşlarına gerekli desteği vermeyi hedeflemektedir.

Projelendirme Desteği
By Z Yazılım bu aşamada aşağıdaki hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

  • Fon kaynakları ve destek programları hakkında sürekli ve etkin bilgilendirme ve eğitimlerin yapılması
  • Proje fikirleriniz için uygun fon mekanizmasının belirlenmesi
  • Proje fikrinize uygun ortakların belirlenmesi ve görüşme sağlanması
  • Projede yer almaya uygun ve istekli sanayi kuruluşlarının tespiti ve araştırmacılar ile eşleştirilmesi
  • Ulusal veya Uluslararası destek programlarına uygun proje öneri formlarının hazırlanması aşamasında danışmanlık
  • Hazırlanan proje öneri formunun ilgili program isterlerine uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerektiği durumlarda revizyonunun sağlanması
  • Fon sağlayan kurumlarla ve proje ortaklarıyla görüşmeler, sözleşme hazırlanması ve imza aşamasına getirilmesinde araştırmacılara destek sağlanması

Proje Gerçekleştirme
Proje Gerçekleştirme; Projenin fon desteği alınıp sözleşme imzalanarak başlatılmasından projenin sonlandırılmasına kadar olan süreci içermektedir.

Proje Yönetimi Desteği
By Z Yazılım bu aşamada aşağıdaki hizmetleri sunmayı hedeflemektedir:

  • Projenin idari ve mali yönetiminde destek
  • Proje hakkında bilgi ve haberlerin yayılmasının sağlanması
  • Fonlayıcı ve işbirliği yapılan kurumlarla ilişkilerin yürütülmesinde destek

PROJE GELİŞTİRME İÇİN HEMEN TEKLİF AL